”Đồng”Xem

-12%
250.000 220.000

Đồng đỏ

Thanh cái đồng

Liên hệ
-20%
230.000 185.000
-12%

Đồng đỏ

Đồng Thanh Cái

250.000 220.000
-19%
270.000 220.000
-10%

Đồng cây phi

Đồng đỏ phi

210.000 190.000
-18%

Đồng điện cực

Đồng Điện Cực

230.000 190.000
-25%

Đồng đỏ

Cọc Tiếp Địa

200.000 150.000
-20%
250.000 200.000
-12%

Đồng cắt lẻ theo yêu cầu

Đồng thanh cái cắt Lẻ

250.000 220.000
-12%
250.000 220.000
-14%

Đồng đỏ

Thanh Busbar Nhôm

220.000 190.000

”Đồng”Xem

Danh mục đồng thau

-28%
180.000 130.000
-28%

Đồng thau

Đồng thau phi

180.000 130.000
-20%
150.000 120.000
-22%
190.000 150.000
-10%
200.000 180.000

TIN TỨC NỔI BẬT